The Aesculap Academy Website is not supported by your browser. In order to use the Aesculap Academy Website in its full functionality, we kindly ask you to download a current browser version (Firefox, IE, Chrome).

A user with these data has been registered already!
Този курс е добавен в "любими"
Този курс е премахнат от "любими".
Моля, регистрирайте се, за да можете да добавяте в любими.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "\u0414\u0430\u0434\u0435\u043D\u0430\u0442\u0430 \u043F\u0430\u0440\u043E\u043B\u0430 \u0438 \u043F\u043E\u0442\u0432\u044A\u0440\u0434\u0435\u043D\u0430\u0442\u0430 \u043F\u0430\u0440\u043E\u043B\u0430 \u043D\u0435 \u0441\u044A\u0432\u043F\u0430\u0434\u0430\u0442.", "NO_SEARCH_RESULTS": "\u041D\u044F\u043C\u0430 \u043D\u0430\u043C\u0435\u0440\u0435\u043D\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0443\u043B\u0442\u0430\u0442\u0438" }
??????

България

България

Общи условия на AESCULAP ​​Akademie GMBH, Tuttlingen

1. Регистрация
Вашата регистрация чрез попълнен формуляр, чрез електронна поща, факс или онлайн представлява обвързващо предложение да влезете в споразумение с Aesculap Akademie GmbH. Споразумение за предоставяне на услугата няма да влезе в сила обаче, докато не получите писмено потвърждение от наша страна, което представлява приемане на вашата оферта да влезете в споразумението за предоставяне на услугата. Всички регистрации ще бъдат въведени в реда на тяхното постъпване. Ще получите фактура около 8 седмици преди събитието. Таксата за участие става дължима 14 дни от датата на фактурата и ние трябва да получим плащането преди събитието. Ако това не е така, ние си запазваме правото да предоставим вашето място на друга заинтересована страна.

2. Условия за анулация

Ако участник отменя неговите / нейните регистрация 4 или повече седмици преди началото на събитието, таксата за участие ще бъде възстановена в пълен размер. След това време и до 14 дни преди началото на семинара, ние предлагаме да компенсира стойността на таксата от кредитиране на друг семинар. Ако това не е приемливо за участника, ние ще начислим административна такса от 10% или най-малко € 30. За анулации, направени между 14 и 7 дни преди събитието, ние си запазваме правото да таксува половин такса за участие. Пълната такса за участие ще се заплаща за анулиране след този срок, както и за неявяване на курса.

3. Промени по събитието

Ние имаме право да се направят незначителни промени на инструктори, събитие дати, мястото, или програмата по всяко време.

4. Право на отказ
Запазваме си правото да отменим семинар поради добра кауза - дори и в кратки срокове - особено ако:
- Минималният брой на участниците не е достигнат;
- Други важни условия за провеждане на семинара са се променили.
Семинарни такси, които вече са платени, ще бъдат възстановени при тези обстоятелства. Никакви други претенции, особено искове за обезщетение за вреди, са изключени.

5. Отговорност за съдържанието на обучението
Въпреки че, полагаме голямо внимание при избора на лектори за курсовете ни, ние не можем да носим отговорност за съдържанието на обучението или за материалите за обучение. Ние също така посочваме, че материалите за обучението по принцип са защитени от законите за авторското право.

6. Отговорност
Всяка отговорност за форсмажорни обстоятелства е изключена. Това включва всички претенции, които не са били регулирани от тези правила и условия. Ние обаче ще носим отговорност за груба небрежност и нарушение на договорните задължения, макар и само до размера на съответната такса за. Ние също носим отговорност за изрични гаранции и за нанесени щети на лице или собственост, за които ние сме отговорни по силата на законите за отговорност за продукта.

Курсове Курсове

Контакт

Ескулап Академия България
 
бул. "Христофор Колумб" 64
София Еърпорт Център, офис 111
София, България
 
Телефон: +359 2 807 67 40
Факс: +359 2 975 39 99
E-mail: info.bg@aesculap-academy.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKBG]", "[Sprache]": "[bg]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "", "[TestSparte1]": "", "[TestSparte2]": "", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKBG]", "[Sprache]": "[bg]" }
{ "[Domain]": "[AAKBG]", "[Sprache]": "[bg]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

As part of an Aesculap Academy course your account has already been created. Do you wish to activate your account now? You will receive an e-Mail including an activation link shortly. If you should not receive an e-Mail within the next 48 hours, please check your spamfilter or contact us directly.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "\u041E\u043A", "BUTTON_CANCEL": "\u041E\u0442\u043A\u0430\u0436\u0438", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "\u041D\u0435 \u0441\u0442\u0435 \u043F\u0440\u0438\u0435\u043B\u0438 \u0443\u0441\u043B\u043E\u0432\u0438\u044F\u0442\u0430 .

", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "You have not accepted the use of data.

" }