The Aesculap Academy Website is not supported by your browser. In order to use the Aesculap Academy Website in its full functionality, we kindly ask you to download a current browser version (Firefox, IE, Chrome).

A user with these data has been registered already!
Този курс е добавен в "любими"
Този курс е премахнат от "любими".
Моля, регистрирайте се, за да можете да добавяте в любими.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "\u0414\u0430\u0434\u0435\u043D\u0430\u0442\u0430 \u043F\u0430\u0440\u043E\u043B\u0430 \u0438 \u043F\u043E\u0442\u0432\u044A\u0440\u0434\u0435\u043D\u0430\u0442\u0430 \u043F\u0430\u0440\u043E\u043B\u0430 \u043D\u0435 \u0441\u044A\u0432\u043F\u0430\u0434\u0430\u0442.", "NO_SEARCH_RESULTS": "\u041D\u044F\u043C\u0430 \u043D\u0430\u043C\u0435\u0440\u0435\u043D\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0443\u043B\u0442\u0430\u0442\u0438" }
??????

България

България

Политика на защита

Политика за поверителност и съгласие за използване на данни 

Следната подробна политика за поверителност обяснява данните, които се събират на нашия уебсайт и данните, които обработваме и използваме.
Защитата на данните е важна за нас и ние я приемаме много сериозно. Разчитаме на сътрудничество с вас, основано на доверие и се стремим да гарантираме вашето удовлетворение във всяко едно отношение. Това се отнася, разбира се, и за обработката на вашите лични данни. Целта на настоящите разпоредби за защита на данните е да ви информира за това как се обработват вашите лични данни. Затова, моля, прочетете и вземете под внимание следната информация. Нашите разпоредби за защита на данните допълват Условията за ползване на уебсайта на Академия „Ескулап“.
Възможно е да се наложат промени в тази политика за поверителност в процеса на по-нататъшното разработване на нашия уебсайт и прилагането на нови законови изисквания или нови технологии или за да подобрим услугите ни за вас. Затова ви препоръчваме от време на време отново да прочитате тази политика.
Можете да разпечатате този документ като използвате нормалната функционалност на вашата програма за интернет услуга (= браузър: оттам “файл” > “разпечатване”).

 
1 Отговорен за контрола
Технически оператор:

Aesculap Akademie GmbH
Am Aesculap Platz
78532 Tuttlingen
Германия

Отговорен за контрола по отношение на защита на данните и съдържание:

Б. Браун Медикал ЕООД
Офис 111, Сграда A2
София Еърпорт Център  (SAC)
бул. „Христофор Колумб“ 64
1592 София
България

Email: personaldataprotection.bg@bbraun.com

 

2 Обща информация относно обработката на лични данни
Тази политика за поверителност се прилага за данни, отнасящи се до вас, включително лични данни, събирани от Академия „Ескулап“. Личните данни са данни или комбинация от отделни набори от данни, с помощта на които може да бъде установена вашата самоличност.
Ние обработваме вашите лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни във Федерална република Германия и Общия европейски регламент относно защитата на данните. При никакви обстоятелства няма да предоставяме личните ви данни на трети страни извън групата на Академия „Ескулап“ за рекламни или маркетингови цели цел без вашето съгласие.
Като част от Група Б. Браун ние използваме централните структури на компанията. Освен това работим заедно с външни доставчици на услуги. Доколкото обработваните данни включват лични данни, за гарантиране защитата на вашите данни са сключени съответните договорни споразумения и са въведени необходимите организационни мерки в съответствие с приложимото законодателство.
В нашата компания спазването на законовите изисквания и на тази политика се контролира от нашите длъжностни лица за защита на данните. Нашите служители са обучени да обработват лични данни и са били задължени писмено да спазват наредбите, свързани със защитата на данните.
По правило нашият уебсайт може да се ползва, без да се предоставят лични данни. Доколкото се събират лични данни (например име, адрес, електронна поща), това винаги става на доброволна основа, ако е възможно.
Обръщаме ви внимание на факта, че предаването на данни по интернет (например при комуникация чрез електронна поща) може да е свързано с пропуски в сигурността. Стараем се да защитим вашите данни срещу неразрешен достъп от трети страни чрез предпазни мерки като използване на псевдоними, минимизиране на обема на събираните данни, спазване на периодите за изтриване и използване на най-съвременни технологии. Независимо от тези предпазни мерки, обаче, не можем напълно да изключим незаконна обработка от трети страни.

 

3 Събиране и обработка на данни при достъп от интернет
Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уеб сървъри временно запаметяват всеки достъп в лог файл. Въвеждат се и се запаметяват, докато бъдат изтрити автоматично, следните данни:

 • Анонимен IP адрес на компютъра, отправил искането,
 • Дата и час на достъп
 • Име и URL на исканите данни
 • Справка дали искането е било успешно
 • Идентификационни данни на използвания браузър и операционна система
 • Уебсайт, от който се осъществява достъпът
 • Име на вашия доставчик на достъп до интернет


Законната обработка на тези данни се извършва с цел да се даде възможност за ползване на уебсайта (установяване на връзка), за сигурност на системата, за техническо администриране на мрежовата инфраструктура и за оптимизация на предлагането по интернет. С приемането на тази политика за защита на личните данни вие давате съгласието си ние да събираме тези данни. Можете да откажете това обработване на данни. В случай че откажете данните да бъдат използвани, с настоящото ви информираме, че е възможно нашите услуги да бъдат достъпни за вас само в ограничена степен.
Тези лични данни се обработват единствено в посочените по-горе случаи, освен когато изрично се съгласите за допълнителна обработка.

 

4 Цел, за която се използват данните
В съответствие с принципа за избягване на данни и минимизиране на обема на събираните данни съгласно Общия регламент за защита на данните, ние събираме лични данни на нашия уебсайт, само ако това е необходимо, за да се изпълни желаната от вас цел, ако сме задължени да правим това по силата на законови разпоредби или договори, ако имаме законен интерес  и/или ако доброволно ни дадете вашето съгласие.
При въвеждане на лични или търговски данни (например имейл адрес, име, адрес), разкриването на вашите данни става изключително на доброволна основа.
Ние обработваме данните за връзка с вас и данните, свързани с вашия бизнес, въз основа на законовите норми и във връзка със съществуващи или предстоящи делови взаимоотношения. Освен това, с въвеждането на такива данни вие заявявате съгласието си те да бъдат събрани, обработени или използвани за заявената от вас цел. Ние обработваме и запаметяваме предоставените от вас данни само докато това е необходимо за предвидената цел и ги изтриваме след като целта е изпълнена или след изтичането на съответните срокове за съхранение. Данните не се събират, обработват или използват за никакви други цели. Можете да оттеглите съгласието си за бъдещо използване на данните по всяко време. Ако откажете ползването на данните, с настоящото ви информираме, че е възможно нашите услуги да бъдат достъпни за вас само в ограничена степен.

Вашите данни могат да се използват за следните цели:

Във връзка със законови норми:
Прилагане на нашите Общи условия

 • Управление на нашата дейност
 • Защита срещу или установяване на евентуални транзакции, свързани с измама

За договорни цели:

 • Обработване на плащания за покупки и други услуги

С вашето съгласие:

 • Влизане във връзка с вас
 • Изпращане на информация
 • Ако това е законово допустимо, за предоставяне на специфични за потребителя непоръчани оферти и информация за продуктите и услугите на Б. Браун
 • Извършване на проучвания на нашите уебсайтове
 • Разработване и предоставяне на реклами, съобразени с вашите интереси

За защита на нашия законен интерес:

 • Определяне на ефективността на нашата реклама
 • Разработване на нови продукти и услуги
 • Анализ на използването на нашите продукти, услуги и уебсайтове
 • За да разберем как сте открили нашия уебсайт

5 Как използваме вашите данни
Ние използваме вашите лични данни изключително за да улесним ползването от вас на предлаганите от Академия „Ескулап“ основани на регистрация интернет услуги за резервиране на курсове, за предоставяне на функции, насочени към определена група, и за да ви информираме по електронен път или със стандартна поща за специализирана информация и рекламни оферти за нашите курсове и услуги.

 

6 Регистрация и участие в курсове

6.1 Задължителна информация за потребителски профили
За да използвате функциите на уебсайта на Академия „Ескулап“, трябва да въведете определени лични данни, които ние обработваме и съхраняваме. Можете да редактирате вашите данни, когато пожелаете, от страницата „Моята Академия“. Ако желаете профилът и данните ви да бъдат изтрити, моля, изпратете електронно писмо на адрес info@aesculap-academy.com, тъй като с изтриването на вашите данни се прекратява и достъпът до персонализираните раздели в уебсайта на Академия „Ескулап“.

При регистрация трябва се предоставят следните данни:

 • адрес на електронна поща
 • потребителско име
 • парола
 • обръщение
 • звание
 • собствено име
 • фамилия
 • улица
 • номер
 • пощенски код
 • град
 • държава


Важно: От съображения за сигурност вашите данни за влизане в системата (потребителско име и парола) не могат да се предоставят на трети лица. Нашите служители никога няма да искат от вас да им предоставите тези данни.
Моля, пазете поверителността на тези данни и не ги предоставяйте на други хора. Вашата лична парола трябва да бъде от 8 знака, комбинация от малки и големи букви. За да увеличите сигурността на паролата, препоръчваме ви да включите в нея числа и специални знаци. Решението за избора на парола е част от личната отговорност, която носите като потребител на нашия уебсайт.


7 Изтриване на вашите лични данни
Ние съхраняваме данните ви само докато това е необходимо и разрешено от законовите норми и/или е част от нашите делови отношения и докато ползвате услугите на нашата Академия. След това всички лични данни се изтриват, при положение че не са налице срокове на задължително съхранение.
Ако желаете вашият профил да бъде изтрит, моля, изпратете електронно писмо на адрес info@aesculap-academy.com, тъй като с изтриването на вашите данни се прекратява и достъпът до персонализираните раздели в уебсайта на Академия „Ескулап“.

 

8 Защита на непълнолетните лица
Децата и младежите до 18 годишна възраст не трябва да ни предават лични данни без разрешението на техните родители или настойници. Ние не изискваме лични данни от деца и потвърждаваме, че не събираме лични данни от деца и по никакъв начин не ги използваме нито ги разкриваме на трети лица без разрешение.

 

9 Предаване на данни по интернет
Интернет е отворена, глобална платформа. Поради начина, по който функционира интернет и поради свързаните със системата рискове, всяко предаване на данни от ваша страна е на ваш собствен риск. С оглед на вашата сигурност ние предлагаме нашите услуги изключително чрез шифрован канал за предаване на данни.

 

10 Използване на бисквитки
Нашите интернет страници използват и т. нар. „бисквитки“. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и които вашият браузър запаметява. Те не представляват заплаха за вашия компютър и не съдържат вируси. Бисквитките ни позволяват да  направим нашите предложения по-удобни за потребителя, по-ефективни и по-сигурни. Някои бисквитки (т. нар. „функционални бисквитки“, например за настройки на език и за обработка на поръчки) са необходими, за да се гарантират съществените функции на уебсайта. Без тези бисквитки уебсайтът не може да се използва така, както е предвидено.
Повечето от бисквитките, които използваме, са от типа на т. нар. „сесийни бисквитки“. Те се изтриват автоматично след края на вашето посещение. Други бисквитки остават запаметени на вашето терминално устройство, докато ги изтриете. Те ни дават възможност отново да разпознаем вашия браузър при следващото ви посещение.
Можете да настроите браузъра си, така че да получавате известие за използването на бисквитки и да разрешите бисквитките само в отделен случай, да изключите приемането на бисквитки за определени случаи или изобщо да изключите бисквитките, както и да активирате автоматично изтриване на бисквитките при затваряне на браузъра. Ако откажете да разрешите използването на бисквитки (това е една от възможните настройки в браузъра ви) можете въпреки това да използвате нашия уебсайт (ограничено ползване при определени обстоятелства).

 

11 Лог файлове
Също така използваме IP адреси, за да анализираме тенденции, да управляваме уебсайта, да подобрим използването му и да събираме набор от общи демографски данни. Информираме ви, че освен данните, които сте въвели, съхраняваме и IP адреса, който сте използвали, за да посетите нашия портал, както и че тези данни могат да се използват като основание за искове и за съставяне на доказателствена верига. Не използваме IP адресите за никаква друга цел. Те се записват единствено с превантивна цел и ви уверяваме, че адресът не може да бъде проследен до конкретен потребител на Академия „Ескулап“.

 

12 Мерки за сигурност
Взехме значителни предпазни мерки, за да защитим сигурността на вашите данни. Данните, които сте въвели, например в HTML сайтове (формуляри за контакт) се предават на Б. Браун в шифрована форма (SSL – Secure Socket Layer /технология на защитения гнездови слой/) чрез публична мрежа за данни, където се съхраняват и обработват.
Този уебсайт използва шифроване SSL от съображения за сигурност и за да защити предаването на поверителни данни като например запитвания, които изпращате до нас в качеството ни на оператор на уебсайта. Можете да разпознаете шифрованата връзка по това, че редът за адреса на браузъра се променя от „http://“ на „https://“, както и по  символа „катинарче“ в реда на вашия браузър.
Ако е активирано шифроване SSL, данните, които ни предавате, не могат да бъдат четени от трети страни.

 

13 Препращане на данни на трети страни
С цел обработване на вашето участие в курс, вашите лични данни може да бъдат препратени на трети страни или в рамките на групата Б. Браун в необходимия обем.
Освен това в работата по организирането и обработката на договори участват и други доставчици на услуги, например доставчици на ИТ услуги или доставчикът на услугата за хостинг на уебсайта. Тези компании работят за Б. Браун в рамките на т. нар. обработка на поръчки и могат да използват личните данни единствено съгласно нашите указания.
Уебсайтът на Академия „Ескулап“ (включително вашите лични данни) се управлява от центъра за данни Amazon (Amazon Cloud) в Европа, за да се гарантира добро глобално представяне и висока достъпност. Поради високото ниво на криптиране, което сме избрали, Amazon по принцип няма никакъв достъп до вашите данни.
Amazon Cloud e част от „Amazon Web Services“ и се управлява от Amazon Web Services, Inc., PO Box 81226, Seattle, WA 98108-1226. Допълнителна информация за „Amazon Web Services“ и за поверителността в Amazon можете да намерите на следните адреси: https://aws.amazon.com и https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls

 

14 Информационен бюлетин и стандартни електронни писма за статус
Уебсайтът на Академия „Ескулап“ изпраща информация за курсове и електронни писма за статус (наричани за краткост по-долу „съобщения“) на всички членове на Академия „Ескулап“. Уебсайтът на Академия „Ескулап“ използва тези съобщения, за да ви уведоми за нови курсове, да ви известява за последните новости в компанията и да ви изпрати определени лични данни.
Можете да откажете определени съобщения по всяко време през вашия профил в „Моята Академия“.
Ако се регистрирате, за да получавате предложен ви бюлетин, вашето име и имейл адрес, както и информация, която ни позволява да проверим, дали вие сте притежателят на въведения имейл адрес и сте съгласен да получавате бюлетина, ще бъдат съхранени от нас. Вашият адрес ще се изисква също, ако бюлетинът трябва да бъде изпратен по пощата. Данните ви се обработват само за целите на заявения бюлетин. Вашите данни няма да се използват за никакви други цели, нито ще бъдат предадени на трети страни от нас. Нашата система за регистрация гарантира чрез изпращането на имейл с линк за потвърждение, че избраният бюлетин действително е заявен от вас (т. нар. „процедура за двойно включване“ /Double-Opt-In-Procedure/).
Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за съхранение на данните, имейл адреса, както и за използването им за изпращане на бюлетина, например чрез вашия профил в „Моята Академия“ или като изпратите имейл на адрес: info@aesculap-academy.com.

 

15 Политика за поверителност по отношение на използването на etracker
Нашият уебсайт използва услугата за анализ etracker. Доставчикът е GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Хамбург, Германия. От данните могат да се създават потребителски профили, като се използва псевдоним. За тази цел могат да се използват бисквитки. Бисквитките позволяват да бъде разпознат вашия браузър. Данните, събирани с помощта на технологиите etracker, няма да се използват за установяване на самоличността на посетителите на нашия уебсайт без отделно предоставено съгласие от съответното лице и няма да бъдат комбинирани с лични данни за притежателя на псевдонима.
Можете по всяко време да възразите срещу бъдещо събиране и съхранение на данни чрез etracker. За да възразите срещу бъдещо събиране и съхранение на вашите данни за посетители, можете да вземете „бисквитка за отказ“ (Opt-Out-Cookie) на etracker от следния линк: http://www.etracker.com/privacy?et=V23Jbb. Така в бъдеще в etracker няма да се събират и съхраняват никакви данни за посетители от вашия браузър.
Etracker използва бисквитка за отказ с наименованието „cntcookie“. Моля, не изтривайте тази бисквитка, докато продължавате да поддържате вашето възражение. Допълнителна информация можете да намерите в разпоредбите за защита на данните на etracker на адрес: https://www.etracker.com/en/data-privacy/16 Вашите права като субект на данни
Винаги имате право на безплатен достъп до вашите лични данни, техния произход и получатели и целта, за която се обработва, както и право на корекция, изтриване или ограничаване на обработката на тези данни. Освен това имате право да получите личните данни, отнасящи се до вас, които сте предоставили на отговорна страна, в структуриран единен и машинночетим формат.
Можете също да оттеглите даденото от вас съгласие за обработката и използването на вашите данни, ако това вече не се изисква от правна разпоредба, която има превес или не е необходимо пряко за обработката на съществуващи договорни отношения. По този въпрос, както и по други въпроси, отнасящи се до темата за личните данни, можете да се свържете с нас на посочения в информацията за компанията адрес. По ваше искане ще ви информираме писмено, съгласно приложимото законодателство, дали съхраняваме лични данни за вас и какви точно.
 


17 Изтегляне на разпоредбите за защита на данните
Можете да изтеглите и разпечатате тази политика за поверителност от всеки уебсайт на Б. Браун, като кликнете върху линка „Защита на данните“.

 

18 Вашето лице за контакт по въпроси, свързани със защитата на данните
Ако имате въпроси относно обработката на вашите лични данни, можете да се свържете направо с нашето длъжностно лице по защита на данните и неговия екип, които са на разположение за запитвания за информация, заявления или жалби:

Б. Браун Медикал ЕООД
Офис 111, Сграда A2
София Еърпорт Център  (SAC)
бул. „Христофор Колумб“ 64
1592 София
България

Email: personaldataprotection.bg@bbraun.com

 

18.1. Вашето право на информация
Съгласно Общия регламент за защита на данните нашите клиенти имат право да получат безплатно информация за съхраняваните техни данни. По ваше искане ще ви информираме писмено дали съхраняваме лични данни за вас и какви точно, в съответствие с приложимото законодателство. Моля, свържете се с нас чрез: info@aesculap-academy.com


18.2. Вашето право на информация
В случай на жалба можете да се свържете с определения регулаторен орган:

Комисия за защита на личните данни
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
гр. София 1592
или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията: https://www.cpdp.bg.19. Насоки по интернет етикет за ползването на уебсайта на Академия „Ескулап“
Правила за участие в дискусионни групи:

 • Изразявайте мнението си справедливо. Бъдете обективни и се въздържайте от лични нападки.
 • Въздържайте се от публикуване на материали с престъпен, дискриминационен, расистки, нападателен, обиден или комерсиален характер или линкове към сайтове с подобно съдържание.
 • Старайте се публикациите ви да бъдат сбити и публикувайте снимки само ако това е напълно наложително.
 • Не публикувайте лични данни за други потребители като имена, адреси, телефони или адреси на електронна поща.
 • Уважавайте правата на трети страни (по-специално поверителността, опазването на личните данни и авторските права), ако възнамерявате да публикувате съобщения, които са били адресирани лично до вас, или статии на други автори, или ако възнамерявате да публикувате мнение във форума по друг начин. Моля, имайте предвид, че носите наказателна отговорност, ако нарушите правата на трети страни. 

  Права и задължения на собственика на уебсайта:
 • Собственикът на уебсайта може постоянно да поддържа публикации във форума, както и да редактира, мести, заключва или изтрива теми и публикации. Подобни действия не могат да бъдат основание за предявяването на искове.
 • На всеки, който наруши правилата за участие в дискусионни групи или общите принципи на интернет етикета, може да бъде забранено да участва в по-нататъшни дискусии.
 • Собственикът на уебсайта не носи отговорност за фактическата или правната точност на публикациите на потребителите или за съдържанието на сайтовете, посочени като линкове в публикациите на потребителите.

 

 

В сила от: 25 май 2018 г.


 

Курсове Курсове

Контакт

Ескулап Академия България
 
бул. "Христофор Колумб" 64
София Еърпорт Център, офис 111
София, България
 
Телефон: +359 2 807 67 40
Факс: +359 2 975 39 99
E-mail: info.bg@aesculap-academy.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKBG]", "[Sprache]": "[bg]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "", "[TestSparte1]": "", "[TestSparte2]": "", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKBG]", "[Sprache]": "[bg]" }
{ "[Domain]": "[AAKBG]", "[Sprache]": "[bg]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

As part of an Aesculap Academy course your account has already been created. Do you wish to activate your account now? You will receive an e-Mail including an activation link shortly. If you should not receive an e-Mail within the next 48 hours, please check your spamfilter or contact us directly.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "\u041E\u043A", "BUTTON_CANCEL": "\u041E\u0442\u043A\u0430\u0436\u0438", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "\u041D\u0435 \u0441\u0442\u0435 \u043F\u0440\u0438\u0435\u043B\u0438 \u0443\u0441\u043B\u043E\u0432\u0438\u044F\u0442\u0430 .

", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "You have not accepted the use of data.

" }