The Aesculap Academy Website is not supported by your browser. In order to use the Aesculap Academy Website in its full functionality, we kindly ask you to download a current browser version (Firefox, IE, Chrome).

A user with these data has been registered already!
Този курс е добавен в "любими"
Този курс е премахнат от "любими".
Моля, регистрирайте се, за да можете да добавяте в любими.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "\u0414\u0430\u0434\u0435\u043D\u0430\u0442\u0430 \u043F\u0430\u0440\u043E\u043B\u0430 \u0438 \u043F\u043E\u0442\u0432\u044A\u0440\u0434\u0435\u043D\u0430\u0442\u0430 \u043F\u0430\u0440\u043E\u043B\u0430 \u043D\u0435 \u0441\u044A\u0432\u043F\u0430\u0434\u0430\u0442.", "NO_SEARCH_RESULTS": "\u041D\u044F\u043C\u0430 \u043D\u0430\u043C\u0435\u0440\u0435\u043D\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0443\u043B\u0442\u0430\u0442\u0438" }
??????

България

България

Условия за ползване


1. Обхват
Следните Условия за ползване се отнасят до Вашата употреба на уебсайтовете на Ескулап Академията (наричани за краткост по-долу: „Уебсайтовете на ЕА“) на Ескулап Академи ГмбХ:
 
Уебсайтът на Ескулап Академията (www.aesculap-academy.com, включително всички  свързани  домейни и поддомейни) е интерактивна онлайн услуга, предлагана от Ескулап Академи ГмбХ. Като влезете с потребителските си данни в уебсайт на ЕА, Вие приемате настоящите Условия за ползване. Като влезете с потребителските си данни и използвате уебсайт на ЕА, Вие се съгласявате с настоящите Условия за ползване. Всички потребителски условия, които са в разрез с тези Общи условия за ползване, са невалидни.
 
Имената и координатите за контакт на упълномощените представители на Б. Браун в съответния момент са посочени на страницата „Данни за публикуване“ на уебсайта на ЕА.
 
2. Основна информация за платформата
Порталът е достъпен през www.aesculap-academy.com и други специфични за конкретната държава домейни. Порталът на Ескулап Академи ГмбХ предоставя специфичен за конкретната държава преглед на гамата образователни курсове за усъвършенстване, предлагани от Ескулап Академи ГмбХ за лекари и медицински лица в болници и медицински практики, както и болнично управление. Съдържанието на сайта редовно се актуализира от редакторския екип. Ескулап Академи ГмбХ си запазва правото да променя услугите, предлагани от платформата, или да предлага различни услуги. Ескулап Академи ГмбХ не носи отговорност за съдържание (правна валидност, точност, изчерпателност), предоставено от наши потребители, клиенти и партньори.
 
Основна информация за сайта и неговите услуги:
1.   Уебсайтът представлява платформа, която предлага широка гама курсове за лекари и медицински лица в болници и медицински практики, както и болнично управление.
2.   Не се начислява такса за ползване, Ескулап Академи ГмбХ си запазва правото да публикува реклами или банери на уебсайта.
3.   Членството е безплатно и необвързващо.
Идентификацията в сайта включва въвеждане на потребителско име и парола (данни за влизане в системата), които сами избирате по време на процеса на регистрация.
 
3. Сключване на договор и услуги
3.1 Идентификация, регистрация и достъп до портала
Използването на уебсайта на ЕА отчасти изисква предварителна регистрация, изпращане и активация на необходимите данни за влизане в системата, в това число най-вече парола. Вашата идентификация и регистрация са безплатни.
Допълнително потвърждавате, че личната информация, предоставена при регистрацията, по-конкретно собствено име и фамилия, пощенски адрес, област на специализация и адрес на електронна поща са верни и точни. Необходимо е незабавно да ни уведомите за всички промени, настъпили в тази информация.
 
3.2 Употреба на данните за влизане в системата, достъп до уебсайта на ЕА
Получавате достъп до персонализирано съдържание и услуги на уебсайта на ЕА, като въведете Вашите данни за вход в системата в съответния прозорец за вход.
 
Данните за влизане в системата са предназначени за ползване единствено за лична употреба. Нямате право да предоставяте тези данни, особено паролата си, на трети страни – дори на роднини и колеги. Трябва да пазите данните си за влизане в системата, и по-специално паролата, винаги в тайна и да предотвратявате неупълномощена употреба на уебсайтовете на ЕА от други лица. Молим незабавно да се свържете с Ескулап Академи ГмбХ, ако Ви стане известна злоупотреба или предполагаема злоупотреба с Вашите данни за влизане в системата. Ескулап Академи ГмбХ има право незабавно да преустанови достъпа до Уебсайта на ЕАs в случай на злоупотреба или предполагаема злоупотреба. Вие носите отговорност за последствията, ако трети страни използват Вашите лични данни. По-конкретно, Вие вече носите отговорност в случай на злоупотреба, ако подпомагате неупълномощената употреба на данните за влизане в системата, дори ако тя е в резултат от небрежност. Не носите отговорност, само ако сте информирали Ескулап Академи ГмбХ за неупълномощената употреба в писмена форма (вж. „Данни за публикуване“ за информация за контакт), и, ако е необходимо, сте сменили паролата.
 
3.3 Прекратяване и прекъсване на правата за достъп
Ескулап Академи ГмбХ си запазва правото временно или за постоянно да прекрати данните Ви за влизане в системата за нарушаване на тези Условия за ползване, особено за предоставяне на неправилна информация в потребителския профил, за предоставяне на данни за влизане в системата, най-вече парола, и/или неоснователна злоупотреба със съдържанието на уебсайта, и/или за постоянно да прекрати достъпа незабавно или за конкретен период, определен от Ескулап Академи ГмбХ, както и да прекрати договорните отношения с основание и без предизвестие.
 
3.4 Безплатни услуги, електронни съобщения
3.4.1 Достъп до съдържание
След успешна идентификация и регистрация,  получавате достъп до различно безплатно съдържание в секцията „Моята Академия“ на уебсайта на ЕА. Подробности за безплатните секции можете да намерите в поясненията за портала.
 
3.4.2 Електронни съобщения
Уебсайтът на ЕА изпраща на потребителите безплатни електронни съобщения. За да получавате тези съобщения, трябва да предоставите адрес на електронна поща, който използвате и/или адрес, който Ви е предоставен за изключителна употреба лично от Вас. Предоставянето на друг адрес на електронна поща, особено на други лица, е забранено. Чрез линк в „Моята Академия“ можете да се откажете от получаването на определени електронни съобщения.
 
В случай, че изпитвате технически или друг вид затруднения, моля изпратете писмо до отдела за техническа поддръжка на адрес info@aesculap-academy.com при излизане от системата.
 
4. Други условия за ползване на уебсайтовете на ЕА
4.1 Поверителност на данните за влизане в системата
Вашите данни за влизане в системата са предназначени единствено за Ваша лична употреба на услугите на сайта и затова трябва да ги пазите в тайна.
 
4.2 Цел на употреба
Използвайте специфичните за курса материали и останалото съдържание само с цел усъвършенстване на медицинското си обучение.
 
Използвайте и/или участвайте в предвидените форуми, блогове и други услуги единствено с цел обмяна на мнения и опит с други регистрирани потребители.
 
4.3 Онлайн публикуване на материали от потребителя
Когато участвате във форуми, и по-специално блогове, можете да качвате собствени материали (напр. снимки, текстове и др.). Вие носите цялата отговорност за съдържанието на тези материали. Във връзка с вашите материали е редно недвусмислено да освободите от отговорност нашите органи и служители в случай на потенциални искове от трети страни, най-вече във връзка с нарушаване на авторски права, патенти за дизайн, търговски марки и/или права на неприкосновеност. Освен това потвърждавате, че съдържанието на материалите не нарушава приложимото законодателство. Ескулап Академи ГмбХ си запазва правото да прекъсне онлайн публикуването на Вашите материали, ако възникне съмнение за нарушение на права на трети страни или нарушение на приложимото законодателство и ние не сме длъжни да проверяваме Вашите материали за потенциални нарушения от подобно естество или с друга цел.
Независимо от горепосочените условия, Ескулап Академи ГмбХ си запазва правото да изтрива Вашите материали след изтичането на посочен срок на предупреждение.
 
5. Употреба на съдържание и права за употреба
Имате право да използвате съдържанието на уебсайта на ЕА изключително за целите на собствените си професионални медицински дейности, за усъвършенстване на образованието си и за обмяна на мнения и опит с други регистрирани потребители. Дейности с комерсиална цел, по-специално предлагането на услуги или стоки чрез уебсайта на ЕА, системното събиране и обобщаване на съдържанието, независимо дали е публикувано от собственика на уебсайта или от други потребители, както и предоставянето на такова съдържание или обобщение на трети страни, са забранени. Всяка подобна употреба на съдържание или публикуване на съдържание от уебсайта на ЕА срещу възнаграждение от трети страни, е забранена, освен ако това не е било разрешено писмено от Ескулап Академи ГмбХ преди това.
 
Регистрацията не Ви дава автоматично правото да използвате уебсайта на ЕА. Ние не гарантираме наличието на платформата, архивирането на съдържанието или функционалната пригодност и съвместимостта на системите и софтуера. Запазваме си правото да променяме или спираме уебсайта на ЕА изцяло или отчасти, временно или за постоянно.
 
Вие ни давате безвъзмездно, неизключително право на ползване на публикуваното от Вас съдържание (статии, коментари, гласове, оценки и др.), без ограничение по територия, период от време или съдържание. Това по-специално включва правото да публикуваме съдържанието с рекламна цел, включително части от него или горепосоченото съдържание в съкратен вид, без да посочваме потребителското име в уебсайта на ЕА или в друга медия.
 
6. Отговорност за съдържанието, изтриване на съдържание

Ние не поемаме отговорност за актуалността, точността, изчерпателността или качеството на съдържанието, публикувано от потребители на уебсайта на ЕА. Вие носите цялата отговорност за всичко, което публикувате, както и останалите потребители носят отговорност за съдържанието, което публикуват.
 
Ние не осигуряваме медицински или терапевтични консултации, нито препоръки чрез уебсайта на ЕА, нито консултации или препоръки от каквото и да е друго естество. Всички редакторски резюмета или компилации, предоставени във връзка с съдържание, публикувано от потребители, е само с цел компилиране; съответният потребител продължава да носи отговорност за това съдържание съгласно предходния параграф.
 
Ние не поемаме отговорност за съдържанието на уебсайтовете, чийто линкове са публикувани от потребителите или на уебсайтове, които съдържат линкове към уебсайта на ЕА. Ако узнаем за нарушения на закона от страна на съответните уебсайтове, незабавно ще изтрием въпросните линкове.
 
Моля, уверете се, че изборът на потребителско име и съдържанието на статиите, в това число линкове към други интернет сайтове, не нарушават законовите разпоредби, морала и правата на трети страни (търговски марки, авторски права, права за неприкосновеност на данните и т.н.). Ако сте избрали потребителско име или съдържание на статии, в това число линкове към други интернет сайтове, които нарушават законовите разпоредби, морала и правата на трети страни и Вие носите отговорност за това, дължите на Ескулап Академи ГмбХ погасяване на всички щети, възникващи от гореспоменатите нарушения. В тези случаи трябва да освободите от отговорност Ескулап Академи ГмбХ във връзка с всички потенциални искове на трети страни, възникващи в резултат от подобни нарушения, включително всички евентуални разноски за правна защита.
 
7. Авторски права, лицензионни права и търговски марки
Дизайнът на уебсайта и неговите текстове, снимки, графики, външен вид, звуци, анимации, видео клипове и бази данни са защитени от авторско право и са предмет на други закони, защитаващи интелектуалната собственост. Освен ако не е посочено друго, тези права са собственост на Ескулап Академи ГмбХ.
 
Гамата от услуги, предлагани от Ескулап Академи ГмбХ на уебсайта, не могат да бъдат тълкувани по такъв начин, че да се разбират като прехвърляне заради нарушение, отхвърляне на иск или другояче, на лиценз или право върху авторско право, патент, търговска марка или друг вид право върху интелектуална собственост на Ескулап Академи ГмбХ или трета страна.
Освен ако не е посочено друго, всички марки, използвани в платформата са защитени с търговска марка. Това се отнася най-вече за фирмени лога и марки.
 
8. Архивиране на данни
Потребителят сам е отговорен за редовното архивиране на информацията, която счита за полезна срещу загуба, повреждане и промени на техническо ниво в зависимост от важността на информацията.
 
9. З ащита и съхранение на данни
Ние съхраняваме настоящите Условия за ползване и личната информация, която сте предоставили при регистрацията, с цел управление на договора и ги архивираме за срока на договора. За срока на договора можете да ги свалите от уебсайта.
 
Тези Условия за ползване се допълват от Декларацията за поверителност.
 
10. Отговорност
Специални разпоредби за безплатни услуги, дискусионни форуми, експертни консултации и загуба на данни:
 
Раздели 599, 600 BGB [Немският граждански кодекс] са валидни по отношение на безплатното съдържание и безплатните новинарски бюлетини, ако възникнат вреди от употребата на уебсайта на ЕА или получаването на бюлетини.
Ако публикувате съдържание в дискусионни форуми или давате консултации като експерт в определена област на специализация, лично и изключително Вие носите отговорност за това съдържание. В тази връзка Ескулап Академи ГмбХ просто осигурява техническа среда и не носи отговорност за точността, истинността или надеждността на това съдържание. По-конкретно, Ескулап Академи ГмбХ не носи отговорност за загуби или щети, възникнали заради позоваване на подобна информация. Ако щетите са вследствие на загуба на данни, Ескулап Академи ГмбХ не носи отговорност за това, независимо от евентуално участие, ако щетите са можели да бъдат избегнати с подходящо, редовно и цялостно архивиране на съответните данни от Ваша страна (вж. по-горе).
 
Иначе, Ескулап Академи ГмбХ носи отговорност за щети, които са в резултат от намерение или груба небрежност, липса на гарантирано условие за продукт, основаващи се на виновно нарушение на съществените задължения по договора (т.н. основни задължения), последиците от виновно увреждане на здравето, живота или крайниците, или за което се носи отговорност в съответствие със законодателството за отговорност за продукти според законовите разпоредби. Основните задължения са онези договорни задължения, които трябва да бъдат изпълнени за правилното изпълнение на залегналите в договора намерения и на чието спазване договорният партньор може периодично да разчита и нарушаването на които би застрашило постигането на целта на договора.
 
Ако бъде нарушено основно задължение, отговорността се ограничава до такива щети, каквито могат да възникнат и обичайно се очакват като част от предоставянето на услуги като услугата, предоставяна по договор, при условие че щетата се основава на лека небрежност и не засяга живот, крайник или здравето. Всяка друга отговорност на Ескулап Академи ГмбХ и делегираните й посредници се изключва, независимо от съществуващите правните основания.
 
11. Промяна на Условията за ползване
Ескулап Академи ГмбХ си запазва правото да променя тези Условия за ползване по всяко време без да изтъква причина. Редактираните  Условия за ползване се предоставят на потребителя по електронна поща. Счита се, че те са били приети, ако потребителят не изрази възражение срещу тяхната приложимост в срок от 14 дни след получаване на електронното съобщение. Възражението трябва да бъде отправено в писмена форма. В това електронно съобщение Ескулап Академи ГмбХ ще Ви обърне внимание на възможността за възражение, крайния срок за неговото отправяне и последствията от бездействието от страна на потребителя.
 
Възражението се счита за прекратяване на споразумението. При получаване на възражение Ескулап Академи ГмбХ Ви дава срок от 14 дни, през които можете да свалите или изтриете публикуваното от вас съдържание и др. Достъпът се блокира неотменимо и изтрива след изтичане на този срок.
 
Въпреки това Условията за ползване на могат да бъдат променяни по начин, който ограничава съдържанието и обхвата на употреба на уебсайта на ЕА във Ваш ущърб, нито така, че да създаде нови задължения, които не са били предвидени в Условията за ползване преди това.
 
12. Юрисдикция, приложимо право
Мелсунген има изключителната юрисдикция за всички спорове, които възникнат от употребата на уебсайта на ЕА, ако потребителят е търговец. Валидни са изключително Законите на Федерална Република Германия.
 
13. З аключителни разпоредби
Всички изменения или допълнения към този договор се извършват в писмена форма. Това се отнася и до всички споразумения за отказ от изискването за писмена форма.
Ако този договор или отделни негови клаузи се окажат невалидни или непълни, това няма да се отрази на валидността на останалите клаузи. Невалидната или непълна клауза се заменя с такава, която максимално се доближава до желаната икономическа цел на заменената такава.
Пълномощията и правата, възникващи от договора, не могат да бъдат прехвърляни на трети лица с изключение на прехвърляне на свързана компания по смисъла на раздел 15 AktG [Закон за акционерните дружества] в рамките на Група Б. Браун.
 
Приложим е законът на Федерална Република Германия.
 
Изключителна юрисдикция за всички искове от и във връзка с този договор е Окръжния или Държавен съд, компетентен за Тутлинген.

Курсове Курсове

Контакт

Ескулап Академия България
 
бул. "Христофор Колумб" 64
София Еърпорт Център, офис 111
София, България
 
Телефон: +359 2 807 67 40
Факс: +359 2 975 39 99
E-mail: info.bg@aesculap-academy.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKBG]", "[Sprache]": "[bg]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "", "[TestSparte1]": "", "[TestSparte2]": "", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKBG]", "[Sprache]": "[bg]" }
{ "[Domain]": "[AAKBG]", "[Sprache]": "[bg]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

As part of an Aesculap Academy course your account has already been created. Do you wish to activate your account now? You will receive an e-Mail including an activation link shortly. If you should not receive an e-Mail within the next 48 hours, please check your spamfilter or contact us directly.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "\u041E\u043A", "BUTTON_CANCEL": "\u041E\u0442\u043A\u0430\u0436\u0438", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "\u041D\u0435 \u0441\u0442\u0435 \u043F\u0440\u0438\u0435\u043B\u0438 \u0443\u0441\u043B\u043E\u0432\u0438\u044F\u0442\u0430 .

", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "You have not accepted the use of data.

" }